Bloggintresserade

21 september 2017

Bygga på en våning så som tanken var från början

Det har nu gått snart fem år sedan jag flyttade in i mitt hus i Åsa. Jag trivs fint, men saknar kvällssolen. Jag sökte och fick bygglov för ett hus med två bostadsplan, dvs en överbyggnad av entrédelen av huset. Att jag då inte byggde det översta planet berodde på kostnaden. Jag ville hålla igen. Detta har jag ångrat då jag i huset endast har ett sovrum. Vid byggnationen av huset såg jag dock till att det byggdes så att det vid senare tillfälle skulle gå att bygga klart även denna överdel.


En vinst till, med att fortsätta bygget, är att det då kan få den takterrass över köket som jag avsåg redan från början. Jag lät också ha innertaket i köket 10 cm lägre än den huskropp på vilken jag nu planerar att bygga det översta planet. Det skedde för att bärande balkar för terrassen skulle få plats. Denna takterrass skulle möjliggöra att jag kan njuta av kvällssolen. Idag är det endast en liten smal strimma av sol som letar sig ned på min altan genom lövverket från björken hos grannen högre upp på berget. Det är också endast en kort stund det går, det gäller då att planera in denna lilla solstund.


Som en starpunkt finns ritningarna för övervåningen sedan 2012. Det är nu bara att tänka igenom huruvida jag fortfarande anser att de är helt aktuella eller ej. Stefan Rupert och jag träffas 11 januari för att färdigställa ritningarna. Så spännande!

6 januari 2017

svar på inlägg från braskaminer Stockholm om skydd framför spisen.

Jag har en glasskiva som skydd till min Spartherm kamin som är inbyggd i granitsten. Jag skulle dock vilja tex sätta in sten i kaminen som bevarar värmen bättre. Är det möjligt?

28 mars 2016

Återigen snart vår i Åsa

Trädgården behöver nu återuppväckas. Först och främst måste allt gammalt bort, eldas upp eller på annat sätt avlägsnas. Frågan är dock om jag är för tidigt ute. Samtidigt vet jag av tidigare erfarenheter att om jag väntar för länge slår ogräset rot. Förra våren var det så att jag avvaktade att ta bort allt gammalt, med resultat att det urjobbigt att rensa bort detta när väl det nya hade börjat spira.

18 juni 2015

Fiberanslutning

2015-06-10 lät jag installera fiberanslutning! Bäcks installation i Kungsbacka utförde detta uppdrag. Jag har Telia som operatör.


Jag hade räknat med att detta skulle ske så småningom och lät därför lägga ett tomrör mellan huset och staketet vid vägen samtidigt som el lades ned. Killarna som kom för att projektera indragningen av fibern var imponerade!


I och för sig hade de missat att lägga tråd i tomröret men det hjälpte min son Joakim mig med innan det var dags att installera fiber.


Det var därför enkelt att ta fiberkabeln in i husets garage. Där sattes en omvandlare upp i närheten av eluttaget. Resten handlar om hur jag skall få en scatkabel 6 härifrån upp till bostadshuset och in i elförrådet där routern sitter.


Idag 2015-06-18 har jag bett Olsfors el att ordna detta. Vi har funderat på olika möjligheter, dels att gå genom bottenplattan dels utvändigt och in genom ytterväggen.


Att gå genom bottenplattan är riskabelt då det där ligger armeringsjärn, golvvärmerör etc. Att gå utvändigt är inga som helst tekniska problem enbart estetiska. Ja, det handlar lite om teknik också då man måste gå genom ytterväggen.


Tänk så mycket enklare det hade varit om Ljunghems el hade lagt ett tomrör mellan garaget och elförrådet! Och varför tänkte inte jag på detta!? Jag har i och för sig ett svagt minne av att vi talade om ett tomrör men jag är osäker på var i huset detta var aktuellt.


Jag har sökt både Peter och Anders på Ljunghems el och talat in min fråga till dem, men de återkommer inte. Fortfarande är det så att utebelysningen inte fungerar. Det gick inte ens att få ström som räckte till en julprydnad som jag hissade upp i flaggstången (ett elspel i form av flera ljusslingor). Idag ber jag Olsfors el att även titta på detta.15 december 2014

Felsökning pågår av elproblemen med utebelysningen vid altanen

En ny jordfelsbrytare är nu installerad för all utebelysning runt bostadsdelen av huset, så om den bryts påverkas inte elen inne i huset. Förstår inte att de inte föreslog detta från början, vid bygget av huset. Det här problemet måste väl ha uppstått även hos andra? Tanken var att en sådan "extra" enfas jordfelsbrytare skulle klara av ett elpill mellan de olika armaturerna utan att lösa ut. Det visade sig att detta inte fungerade. Jag har nu föreslagit Mats och Henrik från Ljunghems el som är här och försöker klara av problemet att ta bort en av armaturerna till att börja med, den vid bambubusken på altanens södersida. Det räckte inte. Nu testas att ha i en ny på södersidan och en helt ny armatur vid silverpäronträden, de fyra armaturerna som finns där är nu urkopplade. Denna nya armatur är av samma slag som de som har fungerat på baksidan av huset.

Nordhems handdukstork, 4 pipig

Jag har nu testat att låta handdukstorken stå på svag elförsörjning och dessutom full golvvärme, och då fungerar torken hjälpligt. Den är inte särskilt varm men ok. Undra om det finns någon därute som har en likadan tork? Det vore fint att få höra om andras erfarenheter av denna tork, se mitt förra inlägg.

23 oktober 2014

Nordhems Rosendahl LM9708 för kombidrift

Nordhems handdukstork Rosendahl LM 9708 har en fyrpipig kombidrift av handdukstork som skall gå på golvvärme under den tid på året då golvvärmen är igång, resten av året med hjälp av elförsörjning. Detta har inte fungerat i mitt fall.


Innan Ljunghems el AB kom hit för garantibesiktning satte jag på enbart elförsörjningen för att den skulle hinna komma igång. Handdukstorken blev då riktigt ordentligt varm. Problemet ligger alltså inte på elsidan. När Ljunghems el ABs Mats och jag stängde av elförsörjningen kom golvvärmefunktionen i handdukstorken inte igång. Handdukstorken får stå så ett tag så får vi se om problemet bara är ett fördröjningsproblem. I annat fall blir det Ale rör AB och Willa Nordic AB som får kopplas in igen för att lösa det. Peter Grip, Willa Nordic AB, var snabb efter ett email och meddelade att Ale rör AB får se på detta igen. Vi får avtala en tid.


Jag tog fram en monteringsanvisning från nätet. www.nordhem.se; info@nordhem.se
Nordhem Värme AB, 031-232527.


Grundversionen, enligt detta dokument är: med NH-ventil - kombidrift alt. 1 - Elversion. Kombihanddukstorken har monterats av behörig VVS/EL-installatörer.
Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. I mitt fall är det trävägg med OSB (tror jag) och våtrumsskiva och  kakel.


Rörtagning skulle inte ha skett innan mätning av handdukstorken hade gjorts. Det fick bli en ful anslutning, inget att göra åt.


Röranslutningarna skall vara nedåt, och luftningsnippeln uppåt.
När vattnet är anslutet (är det?) och elanslutningen är klar (den är uppenbarligen ok), skall den testköras. Efter 1 timmes testkörning ska luftskruven öppnas för att släppa ut ev. luft eller övertryck. Skruva sedan åt luftningsventilen.

Ljunghems el AB sökte förklaringar på olika kvarstående elfel dels i huset dels på utebelysningen

Elfelen har den 2014-01-23 undersökts av Mats och Henrik från Ljunghems el AB, Göteborg. De var inte närvarande vid Willa Nordic ABs garantibesiktning utan var här senare för att klara ut de elfel jag hade identifierat. Följande elproblem hade identifierats av mig.


1.       Elljus i ett infällt Duravit badrumsskåp (LM9708 ) har varit omöjligt att släcka. Jag kontaktade Duravit i går och fick följande svar. "När du skriver att skåpet tänds strax efter att ni släckt det låter det lite som om ni har aktiverat utställningsfunktionen på skåpet. För att stänga av denna funktion vänligen håll handen stilla under sensorn i 90 sek. (håll kvar även då skåpet eventuellt blinkar till). Sänder även monteringsanvisningen. Elektrikern är välkommen är att ringa oss om han behöver rådfråga." Elektrikern ringde dem och fick besked om hur han skulle hjälpa mig med detta problem. Elektrikern från Ljunghems el klarade inte att åtgärda problemet med självtändning. Jag har under hösten 2015 anlitat annan elektriker, som åtgärdat problemet tack och lov. Under lång tid har denna lampa fått vara tänd helt i onödan och naturligtvis kostat pengar.


2. Nordhems handdukstork Rosendahl LM 9708 är en fyrpipig kombidrift av handdukstork som skall gå på golvvärme under den tid på året då golvvärmen är igång, resten av året med hjälp av elförsörjning, dvs sommartid. Detta har inte fungerat. I god tid innan Ljunghems el AB kom hit satte jag på elförsörjningen för att den skulle hinna komma igång. Handdukstorken blev då riktigt ordentligt varm. Problemet ligger alltså inte på elsidan. När vi stängde av elförsörjningen kom golvvärmefunktionen i handdukstorken inte igång. Handdukstorken får stå så ett tag så får vi se om problemet bara är ett fördröjningsproblem. I annat fall blir det Ale rör AB och Willa Nordic AB som får kopplas in igen för att lösa problemet. Peter Grip, Willa Nordic AB,  meddelade att Ale rör AB får se på detta igen.


3. Ett annat problem har varit den infällda takbelysning i gästtoaletten som har stått och blinkat, det har helt enkelt svajat när man tänder denna belysning. Detta problem har elfirman, Ljunghems el AB, försökt åtgärda tidigare och då bytt trafon, men problemet har inte varit löst. Jag fick nu en förklaring av Mats. Om man rör dimmern mycket långsamt klarar det sig utan flimmer. Jag får instruera mina gäster. I annat fall får man byta trafon igen, vilket fick ske i 12 lägenheter i Brottkärr, ett annat Willa Nordic AB projekt där också Ljunghems el varit anlitade!


4.       Vid bambuväxterna söder om huset, på altanen, placerades två armaturer i var sin cementring för att belysa berget. Avsikten var att jag skulle kunna se det belysta berget inifrån huset. Det visade sig att den av mig valda belysningen var för svag, det var åtminstone Ljunghems elektrikers besked. Jag har nu köpt en mycket kraftigare belysning som har installerats istället för en av de två tidigare som hade installerats vid bambubuskarna i ett första skede, hösten 2012. Först 2015 har detta med att få belysning på berget, vilket jag kan se inifrån huset, blivit verklighet.


5. Utebelysningen utanför bostadsdelen österut har inte fungerat! Det har helt enkelt varit svart utanför fönstren en längre tid. Ljunghems el AB har vid upprepade tillfällen felsökt och försökt att åtgärda detta problem utan att lyckas. Nytt försök vidtogs idag. Mycket ihärdigt - undersöktes problemet bit för vit. Det såg bokstavligt talat mörkt ut ett tag.


Ett tag undrade Mats från Ljunghems el AB om det kunde vara fel på kablaget under huset. Vi skulle då behöva ta bort brädor som klär underdelen av altanen för att kunna komma under altanen och ev. byta kablaget. En annan idé var att det skulle kunna vara fel på armaturen från Light art i Göteborg, en idé som ventilerats ett antal gånger tidigare. En ytterligare idé var att det skulle kunna bero på vattenläckage från poolens rörkopplingar och att detta vatten trängt in i eldosorna.


Efter mycket sökande och testande kom elektrikern Mats i samråd per telefon med Peter hos Ljunghems el AB fram till att det kan bero på små, små "elläckage", sk. spillström, då det är långa avstånd av kablage mellan armaturerna. Det kan i sin tur resultera i att jordfelsbrytaren "inte kan hantera detta" utan löses ut. Ett sätt att lösa problemet är att installera  en jordfelsbrytare för enbart utebelysningen vid altanen. Resten av huset kommer då "att klara sig". Och en sådan "extra" enfas jordfelsbrytare skulle klara av ett sådant spill utan att lösa ut.
Jag hade den tanken på en "egen" jordfelsbrytare för utebelysningen vid altanen för länge sedan - utan att veta om att det sker spillström - men som lekman "vågade" jag inte föreslå detta. Intressant att detta förslag kom upp nu! Vi får alltså avtala ny tid för installation av sådan enfas jordfelsbrytare, hoppas bara att problemet då är löst!


Tack och lov att annan elektriker Olsfors el AB som nu har anlitats löst problemet.14 oktober 2014

Garantibesiktning 2014-10-15Garantibesiktning utfördes 2014-10-15 med Willa Nordic AB:s representanter Michael Hjälmeby och Peter Grip.


Stefan Johansson, Ale rör AB deltog också.


Anders Gustafsson, Ljunghems el AB fick förhinder och jag fick meddelande om att de kommer hit i den här veckan, tisdag 2014-10-21. De kom inte som avtalat kl 8.00, och efter samtal kom vi överens om att de är här i Åsa 7.15 torsdag den 23 oktober.


Åtgärdslista som jag upprättat inför och efter mötet följer här:


 1. Det förekommer sprickor i vägghörnen, i flera rum. Det är även sprickor mellan väggar och tak i flera rum. Vardagsrum, kök, tvättstuga, sovrum och förråd/elrum.  Hur åtgärdar man detta? Latexfog i vägghörnen, vilka sedan målas över? Alternativt fogning? Hållbart? Garanti?
Vid besiktningen konstaterades att sprickorna inte var så stora att de kunde bero på byggnadstekniska problem, men att det blir anlitad målarfirma (Hedlunds måleri AB) som avgör detta. Att applicera latexfog i vägghörnen som sedan målas bekostas av vem?

 1. Det är också springor på några ställen mellan tak och vägg. "Flytande" tak med 4 mms avstånd har använts, dvs tak utan taklister, vilket kräver en noggrannhet vid sågningen av takbrädorna. Springan i taket mellan kök och tvättstuga är avsevärt bredare än 4 mm, vilket gör att undertaket syns. Detta problem kan åtgärdas genom att en fogning sker alternativt att en tunn bräda ”läggs i”. Jag vill inte att undertaket skall synas.
Vid besiktningen kom vi överens om att en fogspecialist får lägga i en fog så att undertaket inte syns. Det blir minst åverkan på detta sätt. Kostnaden får Willa Nordic AB stå för, de svarade för entreprenaden.Tidsplan för när detta åtgärdas?
 1. Därutöver är det ett onaturligt stort avstånd mellan sista golvbrädan och väggen i vardagsrummet längst söderut. Så har det varit hela tiden som jag har bott i huset sedan 3 november 2012, det har alltså inte skett någon rörelse av golvbrädorna. Då jag har värmebehandlat golv från Junckers var det heller inte att förvänta sig. Värmebehandlat golv från Junckers rör sig inte som andra trägolv. En åtgärd skulle kunna vara att lägga i en bit golv så att golvet hamnar under listen, dvs så att ingen springa syns. En bredare golvlist accepteras inte.
Vid besiktningen skedde en överenskommelse om att en "flik" av Junckers oljebehandlade, massiva bokgolv läggs in efter det att listen lossats, vilken sedan åter sätts på plats. Inga lister alt smyglister accepteras av mig. Kostnaden får Willa Nordic AB stå för, de svarade för entreprenaden. Tidsplan för när detta åtgärdas?

 
 1. Det saknas spik på några ställen på husfasaden, men det är ett enklare problem. Det är bara att spika i de spik som saknas, men det gäller att rätt spik används, 63 mm lågkullrig, kamspik rostfri syrafast och att dessa spikas i på rätt sätt.
Vid besiktningen kom vi överens om att dessa spik spikas i efter det att jag markerat var. Kostnaden får Willa Nordic AB stå för, de svarade för entreprenaden. Tidsplan för när detta åtgärdas?

 
 1. Takhängrännan på ett ställe på taket (taket ovanför badrummet) lutar åt fel håll så att vattnet står kvar och luktar illa. Kontrollera samtliga takhängrännors lutning.
Vid besiktningen konstaterades att det låg en del trädavfall i hängrännorna trots att jag helt nyligen rensat dem från "skräp". Vattennivån var ca 5 mm, trots att det regnade ganska kraftigt. Saken är den att det avsnitt av hängrännan som löper mellan två stuprör (utanför badrum, skafferi) är "bockad på mitten för att förse de båda stuprören på var sin sida med vatten. En löpande kontroll av hängrännan får ske av mig. Ingen åtgärd av Willa Nordic AB ansågs vara påkallad.

 
 1. Andra plåtarbeten som inte är helt ok är vid hörnfönstret i vardagsrummet – plåten på utsidan är inte helt dikt an vid vikningen.
Vid besiktningen kom vi överens om att denna lilla plåtbit får bockas till och att en genomskinlig fog appliceras. Kostnaden får Willa Nordic AB stå för, de svarade för entreprenaden. Tidsplan för när detta åtgärdas?

De delar som berör Ljunghems el AB, behandlas på torsdag den 23 oktober då de kommer hit.

 1. Jag problem med viss elinstallation. Elljus i ett badrumsskåp är omöjligt att släcka. Tänk er, det har stått tänt sedan ca ett år tillbaka! Elfirman som Willa Nordic AB har anlitat till mitt bygge, Ljunghems el AB, har försökt åtgärda problemet men ej lyckats.
   
 2. Detsamma gäller infälld takbelysning i gästtoaletten som står och blinkar, det svajar helt enkelt om man tänder denna belysning. Detta problem har elfirman, Ljunghems el AB, försökt åtgärda tidigare, men problemet är inte löst.
   
 3. Utebelysningen utanför bostadsdelen av mitt hus fungerar inte, dvs inte öster ut om huset! Det är helt enkelt svart utanför fönstren. Ljunghems el AB har vid upprepade tillfällen felsökt och försökt att åtgärda detta problem utan att lyckas. Orsak?
 4. Vid bambuväxterna söder om huset, på altanen, placerades belysningspunkter för att belysa berget bakom´. Avsikten var att jag skulle kunna se det belysta berget inne ifrån huset. Det visade sig att den av mig valda belysningen var för svag, det var åtminstone elektrikerns besked. Jag har nu köpt en mycket kraftigare belysning som får installeras istället för en av de två som nu finns vid bambubuskarna.
 5. Nordhems handdukstork skall gå på golvvärme under den tid på året då golvvärmen är igång, resten av året med hjälp av elförsörjning. Detta fungerar inte. Det är således ytterligare en fråga för Ljunghems el AB.Frågan om elinstallationen kunde inte behandlas under garantibesiktningen då Ljunghems el AB inte var närvarande. Jag påtalade problemen för Willa Nordic AB:s representanter. Hjälmeby och Grip sade då att det får lösas när Ljunghems el AB kommer hit. Kostnaden får Willa Nordic AB stå för, de svarade för entreprenaden. Tidsplan för när detta åtgärdas?


Vid besiktningen där även Stefan Johansson, Ale rör AB, deltog behandlades handdukstorkarna från Nordhem, shuntarna och rumsgivarna för golvvärmen, NIBE inställning, vattenflödet.

 
 1. Nordhems handdukstork som är dubbelkopplad (golvvärme, elvärme) fungerar inte. Jag vet inte om detta problem är relaterat till att shuntarna i klädkammaren inte är "flexibla", dvs rör sig så som de som sitter i elförrådet gör. Här måste erkännas att jag var helt fel ute. Shuntarna dolde sig bakom en skiva i ett av skåpen i klädkammaren, och var inte de som syntes i ett av de andra skåpen. De som jag trodde var shuntar för golvvärmen sköter helt enkelt vattenförsörjningen. Vi skruvade bort skivan och där fanns reglerbara shuntar. Dessa kontrollerades tillsammans med rumsgivarna och det konstaterades att allt var rätt gjort. Problemet med att det är svårt att reglera värmen/kylan kan i badrum, sovrum, klädkammare, kök, tvättstuga, vardagsrum, fick jag en bra förklaring av av Stefan Johansson, Ale rör AB.
 2. Däremot kunde de inte få handdukstorken att fungera. Nordhems handdukstork skall gå på golvvärme under den tid på året då golvvärmen är igång, resten av året med hjälp av elförsörjning. Detta fungerar inte. Det är således ytterligare en fråga för Ljunghems el AB.
Vid besiktningen ändrade Stefan Johansson vattenflödet nere i teknikrummet, och höjde nivån i NIBE pannan 0,5 grader från 20,5 grader. Stefan påpekade att man inte känner värmen i golvet i badrummet så tydligt. Det väsentliga är att handdukstorken fungerar. Ljunghems el AB får kontrollera om Nordhems torken fungerar. Willa Nordic AB får i annat fall reklamera denna tork, som är en kombitork där golvvärmen skall fungera under året utom under sommaren, då elvärmen tar över. Under besiktningen fick vi den inte att fungera.
 1. Badkaret – hur gör man för att rensa i avloppsröret? Flyttar man ut karet, tillåter rören detta?Vid besiktningen lyftes badkaret från väggen för att visa att rörledningarna är flexibla, och att man då kan komma åt att rengöra avloppet. När badkaret var avlyft satte Michael Hjälmeby igång med en sådan rengöring. Rören tycktes inte glipa isär av denna behandling, om så varit fallet skulle vi sett ett läckage vid provspolning. Se bilden här.
 1. Ytterligare ett problem är att dörrar ut mot altanen är väldigt tröga att stänga, den från biblioteket och den från köket.
Vid besiktningen konstaterades att det går att justera dörren vid köket, problemet var inte vid inspektionen så stort för dörren från "biblioteket". Frågan är när detta åtgärdas och av vem? Kostnaden får Willa Nordic AB stå för, de svarade för entreprenaden. Tidsplan för när detta åtgärdas?

 
 1. Stundtals luktar det illa när man går igenom hallen - biblioteket. Kanske beror det på ett undermåligt vattenlås i duschen i gästtoaletten, och i så fall borde detta åtgärdas.
Vid besiktningen inspekterades golvbrunnen i duschen och rensades på det lilla "skräp" som där fanns. Det gick inte att komma underfund med vad som orsakar den dåliga lukten. Jag får återkomma om problemet kvarstår.

 
 1. Toalettstolen i gästtoaletten är trögspolad. Orsak? Åtgärd?
Vid besiktningen lossade Stefan Johansson på "munstycket" och justerade en knapp bakom, varefter det gick fint att spola.

 
 1. Mäts ventilationen upp på nytt? Ingår det i garantibesiktningen?
Vid besiktningen kontrollerades ventilerna med hjälp av tunt papper som sögs fast vid ventilerna, varvid konstaterades att de fungerar.

 
 1. Hur sköter man ventilerna?
Vid besiktningen meddelades att det inte är något att sköta egentligen utom att kontrollera att TFSK- fungerar.

 
 1. Kontroll av NIBE pannan önskas.


Vid besiktningen skedde ingen annan kontroll än att Stefan Johansson justerade nivå från 20,5 grader till 21 grader, vilket jag själv behärskar. Jag missade att höra med Willa Nordic AB om det ingår någon efterkontroll av pannan innan tvåårstiden har gått ut. Jag får kontrollera detta med dem.


Jag förväntar mig att de här problemen snarast löses av Willa Nordic AB. Datum för att det är klart? Efterbesiktning när?1 oktober 2013

Nästa steg i byggprocessen - skapandet av en VILLA-APP

Vad som återstår av mitt husbygge är två-års besiktningen, vilket bör bli i november 2014.

Innan dess kommer jag att skapa en VILLA-APP.


VILLA-APP

Jag avser att skapa ett antal checklistor som andra som funderar på att bygga ett hus/villa kan ha nytta av.

Dessa checklistor kommer att avspegla planerings- och genomförandeprocessen vid ett villabyggande ur ett kundperspektiv.

Checklistorna kommer att kunna nås via APP-systemet i ett antal appar hos APP-store för dels IPhone dels IPad.

De kan också nås via en kommande hemsida.

Jag kommer att meddela er när jag har skapat en hemsida och detta VILLA-APP koncept.

Man kommer att kunna följa hela processen från idé till inflyttning i olika del-APPAR inuti denna Villa-APP alternativt på min hemsida.

Jag hoppas kunna bygga APPARNA så att de blir interaktiva, vilket gör det möjligt att ställa frågor och få svar.

26 juni 2013

Besticklådor i mina lådor i köket

Tänk vad de små detaljerna betyder mycket! Besticklådorna är från Julius Blum GmbH Beschlägefabrik A-6973 Höchst, Austria. www.blum.com

Så enkla att ta ut och rengöra var och en av dem, och så vackra att se på.

Jag kommer att lägga in en bild på dem.

17 maj 2013

Poolen öppnas för bad efter vintern

Poolen är vattenfylld och rymmer ca 15 kubik vatten.Poolen i sig läcker inte, det är klarlagt. Magnus Robertsson antog att läckage av vatten berodde på att vattenrännan vid overflow kanten var för grund och att det "svämmar över" när det blir ett "baksug" i brunnen.


JV plåt gjorde en plåt som de fäste i bakkanten av rännan för att försvåra att vattnet rinner över kanten där och på sidorna av rännan.Senare har det visat sig att problemet låg i skarven mellan granitkeramiken och plåten. Jag ville från början att plåten skulle gå in under graniten så att det blev ett ordentligt överlapp. Fredrik Stig som murade poolen tyckte att det skulle vara svårt att fästa klinkern på plåten. Jag borde inte ha gett med mig! Det borde också ha skett en ordentlig fogning mellan plåten och klinkern. Då hade jag inte haft problemet med läckage av vatten. Nu fick denna springa fogas efteråt. En mycket ful klumpig fogning av plåtslagaren. Detta kommer jag att få åtgärda.


Ja, efter vintern har det visat sig att problemet med läckage har fortsatt! Jag tog nu kontakt med Fogspecialisten i Göteborg och fick tala med en mycket förtroendeingivande person, Micke, som förklarade för mig att den fog som hade applicerats förmodligen inte tålde klorat vatten! Man dånar!


Plåtslagaren kan förstås inte lastas för detta. Jag borde ha förhört mig om typ av fog. Kanten är nu omfogad med Mapesil AC som är skimmel- och mögel resistent och lösningsmedelsfri och är ättiksbaserad på silikonfogmassa.


De skruvarna som plåtslagaren, JV Plåt, skruvade fast plåten med var endast rostfria, inte syrafasta, vilket gjorde att de rostade otroligt snabbt. Som tur var klarade vi att ta ut de hela och sedan kunde vi skruva i syrafasta skruvar och vi använde Silicon i hålen. Nu står det och härdar ett par dagar innan jag släpper på vattnet igen.


Ljunghems el monterade in en flödesvakt som stänger av motorn om vattennivån i vattentanken blir för låg, vilket förhindrar att motorn bränner.En gång i veckan kontrollerar jag PH-värdet i poolvattnet. Värdet skall vara > 7,0 och < 7,6. Utöver dessa värden får jag höja respektive sänka PH-värdet med en dl av respektive medel.
Vattnet reagerar snabbt på dessa medel i intervallet 7,0 till 7,4. Kranvattnet i Kungsbacka har ett pH på 7,6. Är värdet lågt blir vattnet surt och korrosivt, vilket gör att det rostar och bleker, etc. Höjer man blir det basiskt upp till 7,6. Vid 8 blir det mjölkigt, luddigt, som om det är tvättmedel i vattnet. Det blir lite grumligt och alger växer till.

Klor är starkt bakteriedödande och används för att hålla renhet i vattnet. Jag lägger en klorpuck i vattentanken när pucken är slut. Är det för mycket klor uppstår en klorlukt. Klor mätes 0,5-1,5. Är det lite klor i vattnet blir mätaren svagt rosa, mycket klor blir det starkt rosa. < 0,5 = ingen klorering, > 1,5 = mer klorlukt. Pucken består av 65% Natriumhypoclorid (???). Om det är starkt reagerar det som kväve, vilket leder till bundet klor som ger dålig lukt. Solen bryter ned kloret. Svett ger kväve, det är alltså bra att duscha innan man hoppar i poolen. Man tillsätter fritt klor.  Varmt vatten ger ökad klorförbrukning.

Om jag väljer maximal temperatur + 28 grader öppnar inte motorventilen för uppvärmning om poolvattnets temperatur är 27 grader. Temperaturen i poolen måste sjunka till 26,5 grader för att ventilen skall ställa om till uppvärmning.

Annat som jag måste hantera är reningsverket. Jag behöver backspola om vattnet är smutsigt. En röd markering på manometern visar att det behövs. Pumpen skall vara avstängd när jag flyttar reglaget till backspolning. Rör vredet medsols, stanna lite vid varje "station". Vid 180 grader sker backspolningen. När manometern visar på grönt är det klart. Efter backspolningen ta nästa läge, vänta 10 sek etc.

Vid vårstart eller vid grumligt vatten chockklorera, 3 x dosen.Längst ned i detta inlägg ser ni den fina poolen.


Ni undrar kanske över hur poolen byggdes?

Först sprängde Donald Sprängare en del för att poolen skulle få plats uppe på berget vid huskroppen, på altanen utomhus.Poolbädden och dränering runt poolen utfördes av Lasses Entreprenad. Poolbädden skall förhindra  att fukt tränger upp underifrån. Skiktet komprimerades väl.Gjutning av bottenplattan i poolen utfördes av Morgans Husgrunder AB. Bottenplattan gjordes 3 meter bred utvändigt - det gör att poolen blir 2,5 m bred. Poolen livar med husets östra linje.

Vidare gjordes bottenplattan 4,75 meter lång (gick inte längre då berget "tog emot"). Jag ville inte spränga bort bergskanten. Det hade inte blivit snyggt nedifrån sett. Det gör att poolen blev 4,25 meter lång. Vattendjupet blev1,45 meter, vilket är normalt för denna typ av pool. Invändiga mått blev 2,5 x 4,25.Morgans Husgrunder AB lade ut armeringsjärn i enlighet med ritningsinstruktion av Roger Hallgren (R&H Konstruktion AB). Sedan gjöt Morgan en betongplatta för poolen där betong, som användes under de bärande väggarna för huset, användes även här. De satte kantelement och isolering innan de gjöt. Betongplattan är 10 cm tjock.


Bottenplattan för poolen gjordes helt vågrät. Det blev en mycket fin och jämn betongplatta, vilken skrapades av runt om där lecablocken skulle muras upp, så att det blev en kant.


Här gör Morgan och hans son en kant på 25 cm för lecablocken som kommer att muras upp runt poolplattan. Den typ av betong som användes torkar relativt snabbt, så nu är det bråttom för Morgan och son att hinna få klart kanten för lecablocken. Betongen skall sedan också glättas av precis som för bottenplattan för huset.Poolen ligger en meter under omgivande altangolv. Plattonskivor sattes fast runt om poolen + list för fastsättning. Cellplast 100 mm placerades runt om poolen, nedan dvs under altannivå där klinker inte skulle monteras. Lasses Entreprenad motfyllde poolen med makadam, och lade fingrus under rören som leder in i garaget.Ingjutningsrör placerades genom garageväggen av Lasses Entreprenad. 2 st 0,63 rör. Det får inte vara mer än 12 meter emellan pool och reningsverk, vilket inte innebar några problem här.

Altanen lades ca 3 cm nedanför färdigt golv inne i huset.


Trä och MurKompaniet murade poolen med Leca 250mm block.


Putsning skedde på båda sidor. Nätarmerad puts med nätdistans, rödgrund (A grund) samt Mur/ Putsbruk B (Weber) användes. Bistål 40Z är ett stegstål som lades mellan lecablocken.
Murstation upprättades. Skyddstäckning av poolen skedde i avvaktan på tätning. Trappa byggdes.

Det gjordes två hål för "pool" munstycken.


Sedan städades och bortforslades överblivet material.
10 års garanti gavs.Nästa steg var att undersöka om det fanns några bomljud i murningen. Det visade sig att så var fallet. Trä och Murkompaniet fick återkomma och rätta till detta.Tältet över poolen användes för att arbetet skulle kunna utföras även vid regnväder.Granitkeramiken, 100 LAND Azulcascais 300x600 4 mm tjock, som monterades på poolens alla sidor stämmer fint överens med RAL7024 som husets fönsterbågar av aluminium är i. 180 Kerapoxy Design, poolfog är mörkgrå. Vi använde också en kakellist, kvartsrund plast. Fredrik Stig beklädde poolen med granitkeramiken ca 61 kvm, dvs runt om och i hela poolen. Stig beklädde även trappan ned i poolen.
Fredrik Stig utför ett mycket omsorgsfullt jobb. Allt skall vara helt rakt och fogarna lika breda överallt.Trappan blev fin.

Här ser man den nedsänkta delen in mot huset där "vattenfallet" skall vara.Här ser vi poolkanten över vilken vattnet skall rinna ned i vattenrännan, i närbild. Slangen som syns är för el till lampan i poolen.
 


Här kommer lampan att anslutas under vattenrännan.


Här ser vi fästet för lampan inne i poolen.

Och i närbild. Fogningen återstår. Denna skål kommer att vara vattenfylld när lampan är på plats.


Stig fäste och murade igen inkommande vattenrör i poolen och sågade ur hål för den fasta poollampan och murade igen hålet. Stig arbetade under en presenning. Det gick också åt fixbruk och fogskum. Stig monterade också kantlister. Tyvärr blev dessa lite väl skarpa i kanten. Hoppas innerligt att ingen kommer att skada sig på dessa.Från Fredrik Stig fick jag ett kvalitetsdokument är han visade att han utfört en egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Eventuell avvikelse för BBV:s regler är enligt detta dokument pool lampan och de två inloppen för vatten. Det tätskiktssystem i och runt poolen som har använts och är godkänt av BKR är: Fog av märket Alfix 2 K både i golv och vägg. Det är en primer med vattenspärr + 2 K. Fästmassa, fog av märke Alfix. IF-försäkring.Det har i efterhand visat sig att fogen "sipprar" ut. Vad kan det bero på? Har blandningen av komponenterna inte skett tillräckligt snabbt eller på rätt sätt? Vad kan göras åt detta problem?

ENWA pool AB har utfört all koppling och rördragning till teknikrummet och förberedande elarbeten i teknikrummet (del av garaget).


ENWA har levererat följande delar, vilka monteras enligt ENWAS anvisningar:

00327 Ingjutningsrör i RFR (rostfritt) AISI-304, 2 st.
32994 Inlopp rostfritt i ½" 35mm, 2 st.
00359 Undervattenslampa rostfritt, i RFR dimension 295 (komplett belysning). Placeras på långväggen som är närmast huset. Eldragningen sker under altanen. 230V.
43411 LED RGB, PAR - 56, 2.0, Colour light, 1 st.
00271 Bottenavlopp, liner pool vit plast, 1 st ( dvs brunn som placerades i vattenrännan utanför poolen).
Koppling avlopp

Slang 50 PEM, 5 meter
Muff PVC 1½, 2 st
D-nippel PVC 1½, 2 st
Klammer, 5 st
Klämkoppling, rak, 1 st
Muff PVC 63/50, 2 st
Klämkoppling 90 vinkel, 2 st
T-rör klämkoppling, 1 st
Kläm rak D-63/50 mm, 1 st
Klämkoppling 90 vinkel 63, 1 st
Klämkoppling 90 vinkel 63x2, 1 st
Klämkoppling 90 vinkel D-50, 4 st
Slangkabel
Gängtejp
Spikplugg

160x 80 x 180 - Pall för konstruktion under vintertäcke.

Pooltekniken från ENWA som placerades i garaget är:
* Komplett reningsverk, pump och sandfilter
* Anslutningspaket 50 mm slang / koppling (avses här ingjutningsrör i RFR ovan?)
* Kemi/poolvårdspaket PH-P, 1 st
* Värmeväxlare 75 kW Rostfritt 1 st
* Montering /driftsättning
* Ventiler
* Backventil

Pumpen behövde orka med 3,5 meter i höjdskillnad från garaget upp till poolen på altanen. Magnus från ENWA Pool valde en pump på 11 (???) men bytte sedan till en på 7 (???), då vattnet strömmade alltför snabbt för att brunnen skulle kunna svälja mängden vatten.

Vi fick sätta in en extra brunn.

Se så fin poolen blev!Här ser ni också hur fint vattnet porlar ned i vattenrännan. Vattenrännan gjordes av Löftadalens plåtslageri.För att poolen skulle bli badklar måste vattenflödet trimmas in, in- och utflöde av vatten och lagring av vatten i stor vattentank i garaget där reningsverk etc finns måste stämma. I annat fall blir det inte ett jämnt flöde och risk finns att vatten samlas i rännan och sedan plötsligt ger sig av ned i brunnen. Det kan då bli luft som kommer ned och stoppar upp flödet. Jag vill ha ett jämnt flöde utan sörplande ljud. Kanske är motorn tilltagen i överkant.

Nu återstår uppvärmning av poolen. Jag får kontakta Ale rör om hur detta skall gå till.

Jonas har monterat in ljuskällan i poollampan. Jonas monterade trafon, stort som ett yoghurtpaket, väger ca 5 kg - vid elcentralen.

Poolen ligger i söderläge och får sommartid därmed sol hela dagen, soliga dagar.

Idén till min pool fick jag när jag strax före jul 2011 besökte ön Koh Kradan i Thailand. Visst är denna pool vacker? Se så snyggt det är att låta vattenytan ha samma nivå som poolkanten!


Vid min pool i Åsa har jag låtit plantera tre silverpäronträd och en ros. Denna växtlighet kan emellertid inte mäta sig med den i Koh Kradan, även om min också är mycket fin.